[Infographic] Đánh giá của khách hàng…có thật sự quan trọng không?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Trong mọi loại hình kinh doanh, đánh giá của khách hàng luôn rất quan trọng. Muốn làm giàu mà chỉ sử dụng mỗi marketing thôi là chưa đủ. Hãy để khách hàng làm marketing thay bạn, đây mới là con át chủ bài của mẹo làm giàu!

phát triển thông qua đánh giá của khách hàng

Bình luận