[Infographic] 11 hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế TNDN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng với các doanh nghiệp có hoạt động bảo vệ môi trường như: xử lý rác thải, cải tạo khu vực ô nhiễm,… Những chính sách này có trong Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

hoạt động bảo vệ môi trường

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn

Bình luận